Levensbeschouwelijke basisschool Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

 • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool Polsstok
 • Lezen met medewerkers van de ABN.
 • Ouders als educatief partners
 • Brede talentontwikkeling; samen zeilen

In het kort

Toelichting van de school

Polsstok verzorgt onderwijs op Levensbeschouwelijke grondslag. Hierbij nemen we de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van de ouders en leerlingen als startpunt en ondersteunen en begeleiden we de ontwikkeling van de kinderen zodat zij aan het eind van hun Polsstokloopbaan proactieve wereldburgers (kunnen) zijn. Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar en werken samen als educatief partners aan de optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen. Polsstok maakt daarbij gebruik van externe kennis, actuele ontwikkelingen en methodieken in een moderne (ICT) leeromgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Zelfstandig
 • Samen
 • Optimale ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Polsstok telt per 10 sept 2020 334 leerlingen. 
Weergave

Leerlingen
350
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De volgende protocollen worden op dit moment herschreven:

 • Anti-pestprotocol
 • Protocol e-mail, internet en sociale media
 • Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

Terug naar boven