Ikc Overhoeks

Grasweg 3 1031 HW Amsterdam

Schoolfoto van Ikc Overhoeks

Het team

Toelichting van de school

Ons team kenmerkt zich door diversiteit. Dat betekent diversiteit in leeftijd, culturele achtergrond en geslacht. We hebben inmiddels meer dan 1/3 mannelijke leerkrachten. In schooljaar 2020-2021 zijn er nieuwe leerkracht bijgekomen. Er hebben geen leerkrachten mobiliteit aangevraagd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn jaarlijks een aantal leerkrachten, die verlof krijgen voor hun studie.
Hier krijgen we formatie-ruimte voor. Dit is doorgaans 0,2 FTE.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we met gemengde groepen 1/2 (4/5 jarigen).

Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen.

Soms kan het leerlingaantal er toe leiden dat we een combinatiegroep moeten formeren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een netwerkschool. We werken veel in groepen en sluiten aan bij het leertempo, de leerstijl en de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Wij zullen daar waar nodig werken met individuele leerlijnen. We streven er naar om  handelings- en opbrengstgericht  te werken (HGOW).

Dit is  een manier van werken, waarbij de leerkracht een paar keer per jaar een cyclus doorloopt dat bestaat uit bijbehorende stappen:  

 Waarnemen: verzamelen gegevens (Observaties/Cito-gegevens) in een groepsoverzicht                                                                            Signaleren:  kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  in kaart                                                                                                                     Begrijpen: benoemen algemene onderwijsbehoeften van alle kinderen en specifieke onderwijsbehoeften                                                      Plannen: clusteren kinderen die met en van elkaar leren en opstellen groepsplan                                                                                    Realiseren: uitvoeren groepsplan(-nen) en evalueren.    

 Indien nodig vragen wij ondersteuning van ons Expertise Universum.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderen van onze school maken steeds meer gebruik van de inpandige BSO van onze partner Tinteltuin.

 Deze opvangorganisaties halen de leerlingen bij school op.

  • Kindcentrum Ayla
  • Kinderdagverblijf Kleinlab
  • BSO Kids Aktief
  • Kinderopvang Levantjes


Wanneer kinderen gaan starten op Overhoeks vindt er een warme overdracht plaats.

Terug naar boven