IJdoornschool

Alkmaarstraat 14 1024 TT Amsterdam

  • Centrale hal
  • Instructiemoment
  • Onze mediatoren
  • Gebruik van wisbordjes
  • Leer- en werkplekken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De IJdoornschool.

De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein in Amsterdam Noord. De school is het middelpunt van de buurt en wat betreft de populatie ook een afspiegeling van de wijk.

Het motto van De IJdoornschool is "Leren voor nu en later". Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Dat ieder kind, ouder en leerkracht - ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof - zich veilig voelt op school. Dat het talent van ieder kind belangrijk is, dat het op school tot bloei komt én wordt versterkt en daarmee zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn schept. Dit positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u van harte welkom voor een rondleiding op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In en met de buurt
  • Vreedzaam, gezond, sportief
  • Stevige basis, goed onderwijs
  • Eigenaarschap
  • Veilige haven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de Waterlandpleinbuurt. Ons leerlingenaantal groeit. In de wijk wordt er positief gesproken over de IJdoornschool. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven