De Piramide

Houdringe 2 1025 BA Amsterdam

Schoolfoto van De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Basisschool De Piramide staat in een multiculturele, groene, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein in de wijk genaamd De Kleine Wereld.

De school heeft een diverse leerlingenpopulatie en dat maakt ons zo uniek! Elk kind is welkom, we erkennen en respecteren onderlinge culturele verschillen. Dit geldt ook voor medewerkers, ouders en bezoekers in school.

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, van onszelf en van elkaar. Obs De Piramide is een van de 16 scholen van het bestuur Innoord. De Piramide is een kleine school van 105 leerlingen met veel aandacht voor de leerlingen. Met onze leerlingen streven wij naar goede onderwijsresultaten en dagelijks leerplezier.

In een persoonlijke rondleiding beantwoorden we graag uw vragen en laten we u trots onze mooie school en moderne onderwijs zien. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Jump-in
  • Opbrengstgericht werken
  • De Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven