Dalton IKC Zeven Zeeën

Banneplein 111 1034 DN Amsterdam

  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van het schooljaar 2021/2022 hebben 51 leerlingen van de 'IKC Zeven Zeeën' devragenlijst Sociale Veiligheid ingevuld. Deze vragenlijst meet onder anderen het welbevinden op school, de ervaren veiligheid en de fysieke veiligheid. De vragenlijst is ingevuld door leerlingen van groep 7 t/m 8. De uitkomsten van de vragenlijst helpt de school te monitoren wat het effect is van hun veiligheidsbeleid en zo nodig het beleid te verbeteren. Op deze onderdelen scoort de school opvallend goed.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het percentage ouders dat de enquête heeft ingevuld is te laag om conclusies te verbinden aan de gegevens. 
Tevredenheid
7,5

Terug naar boven