Dalton IKC Zeven Zeeën

Banneplein 111 1034 DN Amsterdam

  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken samen met verschillende instanties, samen zoeken wij naar oplossingen voor alle korte en langdurende vervangingen voor het openbaar primair onderwijs in Amsterdam. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder het kopje Thematisch onderwijs vallen de onderdelen Wereldoriëntatie, schooltuinen, projecten binnen ons curriculum en ander thema's die in de loop van het schooljaar naar voren komen.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We werken handelingsgericht en geven daarmee vorm aan Passend Onderwijs. Uitgangspunten van ons onderwijs:Omgaan met verschillen tussen leerlingen staat centraal.

De werkwijze is cyclisch en doelgericht: we gaan uit van belemmerende en stimulerende factoren en deze worden vertaald in ondersteuningsbehoeften van zowel de leerling, leerkracht, groep en ouders. Hierop wordt het handelen in de groep zoveel mogelijk afgestemd.

Educatieve samenwerking tussen intern begeleider, leerkracht, ouders, kind en (externe) begeleiders vormt de basis. Wij vinden het belangrijk dat iedere betrokkene vanuit het eigen perspectief meedenkt in het belang van de leerling. De ouders worden als educatief partner meegenomen door de onderwijsprofessional.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken met ontzorgkrachten, deze specialisten zijn vier dagdelen per week verbonden aan twee groepen. De ontzorgkracht heeft het hele jaar de zorg voor een groep zorgleerlingen. Wat gaat hij of zij doen: les geven in taal en rekenen op het niveau van de leerling. Hij/zij houdt hiervan ook de administratie bij, maakt individuele plannen (IHP)  en onderhoudt de contacten met de ouders.  De andere dagdelen zitten de leerlingen gewoon in hun eigen groep. Het is de bedoeling dat deze ontzorgkracht minimaal twee jaar met deze leerlingen blijft werken. De ontzorgkrachten worden begeleid door de intern begeleider.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Integraal Kindcentrum voor 2 1/2 tot 13-jarigen, waarbij onderwijs en opvang samenwerken aan een optimale ontwikkeling en een doorgaande lijn voor ieder kind. De school werkt hierin samen met Tinteltuinl vanuit één pedagogische visie gebaseerd  op Dalton kernwaarden.  

Ons aanbod:

- Basisschool

- Voorschool

- BSO

- pilot 10-14 onderwijs

Terug naar boven