De Buikslotermeer

Breedveld 7 1025 PZ Amsterdam

  • Schoolfoto van De Buikslotermeer
  • Schoolfoto van De Buikslotermeer
  • De speelpleinen zijn uitdagend, groen en schaduwrijk.
  • Schoolfoto van De Buikslotermeer
  • Schoolfoto van De Buikslotermeer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Buikslotermeer werken collega's die gebruik maken van BAPO verlof. Zij zijn één dag per week of één dag per twee weken afwezig. Aan iedere leerkracht met BAPO verlof is een vaste partner gekoppeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle groepen hebben 1 of 2 groepsleerkrachten, vaak met ondersteuning van een onderwijs assistent. 

Voor onderstaande vakken zijn er vakdocenten:

Muziek

Op De Buikslotermeer wordt gewerkt met "Hallo Muziek". De kleuters en de leerlingen van groep 3 en 4 krijgen iedere week drie kwartier muziekles van professionals. Er wordt gezongen, er worden muziekspelletjes gedaan en er wordt gestart met het aanleren van het notenschrift. In groep 5 tot en met 8 is er ook een half uur per week zangles. Daarnaast maken de kinderen kennis met verschillende instrumenten. Gedurende een half jaar krijgen ze iedere week les op één van de volgende instrumenten; viool, cello, klarinet, slagwerk, keyboard, gitaar, trombone en trompet. Na een halfjaar wordt er gewisseld en krijgt de groepsles op een ander instrument.

Gymnastiek

Onze vakdocente gymnastiek organiseert naast de reguliere gymlessen in groep 1 t/m 8 ook lessen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij hun motorische ontwikkeling en naschoolse sportworkshops van Jump-in. De Buikslotermeer is een Gezonde School op het gebied van sport en voeding.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aanvulling op het curriculum:

- Burgerschapskunde is geïntegreerd in het lesaanbod van wereldoriëntatie en sociaal-emotioneel leren (methode Kwink).

- Op donderdag heeft groep 5 schoolzwemmen. De groep gaat onder begeleiding van de leerkracht en ouders met de bus naar het zwembad.

- Groep 6 en 7 hebben jaarlijks een schooltuinen-project. Het programma begint in januari met een binnenles. Afhankelijk van het weer starten de buitenlessen in april of mei.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Buikslotermeer is een openbare school.

Wij staan open voor alle kinderen in Amsterdam Noord en omstreken. In het Schoolondersteuningsprofiel staand de grenzen aan ons onderwijs duidelijk beschreven.

De Buikslotermeer heeft binnen de school een Expertisecentrum gehuisvest, met veel deskundigheid aan boord. Tevens hebben we een DoeLab in de school voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ze hebben meer moeite met de lesstof en begrijpen met alle extra ondersteuning nog steeds de stof niet goed. Ook gaat het om leerlingen die het plezier in leren kwijt zijn, die onzeker zijn en/of weinig zelfvertrouwen hebben.

Voor kinderen die veel uitdaging nodig hebben, hebben we een LeerLab in de school gevestigd. De kinderen werken projectmatig en onderzoekend.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven