Basisschool Oostelijke Eilanden

Kraijenhoffstraat 10 1018 RK Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Oostelijke Eilanden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april hebben de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 een enquête vanuit Vensters ingevuld. Meer informatie vindt u door op het plusje rechts op deze pagina te klikken.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij het organiseren van tal van activiteiten kan de school de hulp van ouders goed gebruiken. Het gaat hierbij om tal van zaken van bijvoorbeeld begeleiding naar theater tot het luizenpluizen en nog veel meer. Via Schouder.Com vragen wij regelmatig hulp voor allerlei eenmalige activiteiten. U kunt zich dan bij de groepsleerkrachten opgeven. 

Met behulp van de vragenlijsten van Vensters wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd en vastgesteld welke ontwikkelingsgebieden extra aandacht moeten krijgen.  Deze vragenlijsten gebruiken wij voor leerkrachten, leerlingen en ook voor ouders.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven