Basisschool Oostelijke Eilanden

Kraijenhoffstraat 10 1018 RK Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Oostelijke Eilanden

In het kort

Toelichting van de school

Onze openbare basisschool ‘Oostelijke Eilanden’ (BOE) is een buurtschool. Elk kind en elke ouder kan zich hier thuis voelen. Op de BOE wordt Ontwikkelingsgericht Onderwijs aangeboden. De ideeën en uitgangspunten van Lev Vygotski vormen de basis van ons OGO onderwijs, aangepast en bijgesteld aan de eisen van deze tijd. Kernbegrippen hierbij zijn: uitdagend, actief, interactie en verantwoordelijkheid. Wij hebben een groot en gevarieerd team. Wat ons bindt zijn de kinderen van de BOE en onze gezamenlijke visie op onderwijs en ontwikkeling.  

Op de locatie aan de Kraijenhoffstraat 10 krijgen de groepen  1 t/m 6 onderwijs. De groepen 7 en 8 op de locatie aan de Kleine Wittenburgerstraat 100.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • Brede persoonsontwikkeling
  • Betekenisvol onderwijs
  • Thematisch activiteitenaanbod
  • Buurtschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
487
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school streven we naar een goede sfeer, waarin zowel de leerlingen als de leerkrachten zich prettig voelen. De leerlingen worden gestimuleerd om te presteren op alle leergebieden. Naast het verwerven van kennis, neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote plaats in. Ons doel is om de leerlingen zo danig te begeleiden dat ze bereid zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf,voor anderen en uiteindelijk voor de samenleving te dragen.

Terug naar boven