Olympiaschool

Stadionkade 113B 1076 BN Amsterdam

  • Op de laatste dag van hun laatste schooljaar wordt groep 8 uitgeveegd door de rest van de school
  • Hoe maak je een auto die ook nog heuvel op kan?
  • De kinderen hebben samen met een architect het schoolplein zelf ontworpen.
  • Tussen de middag zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers voor een gezellig overblijfuur.
  • Leerkrachten leren samen van en met elkaar, gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

 In het schooljaar 2022-2023 (in april 2023)  is er een oudertevredenheidsenquête  uitgezet onder alle scholen, vallend onder Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De resultaten zijn hier zichtbaar voor de Olympiaschool.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven