Olympiaschool

Stadionkade 113B 1076 BN Amsterdam

  • Op de laatste dag van hun laatste schooljaar wordt groep 8 uitgeveegd door de rest van de school
  • Hoe maak je een auto die ook nog heuvel op kan?
  • De kinderen hebben samen met een architect het schoolplein zelf ontworpen.
  • Tussen de middag zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers voor een gezellig overblijfuur.
  • Leerkrachten leren samen van en met elkaar, gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit

In het kort

Toelichting van de school

Een eerste kennismaking..  

De Olympiaschool is een openbare buurtschool, een school om van te houden. Het klimaat op school is veilig, vrolijk en aandachtig. We zijn open, duidelijk en professioneel in onze omgang met elkaar, met de kinderen en hun ouders en met de mensen met wie we samenwerken en samenleven in de buurt. Het team is betrokken en gericht op de schoolontwikkeling.  

De school staat in het rustige, groene Olympiakwartier in Amsterdam-Zuid. We zitten in een prachtig, ruim en licht rijksmonument, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. In het schooljaar 2014-2015 is de school grondig gerenoveerd. Rondom is veel buitenspeelruimte waar de kinderen kunnen spelen én leren.  

We werken nauw samen met de Nationale Balletacademie. De leerlingen krijgen in de eerste leerjaren van hun vooropleiding bij ons onderwijs in groep 7 en 8. Onze partners voor de naschoolse opvang zijn DONS, die ook tijdens schooltijd extra activiteiten organiseert voor alle kinderen van de school en Woest Zuid, die hun opvang op het schoolplein hebben. Dankzij deze samenwerking en de inzet van onze vakleerkrachten hebben we een mooi breed aanbod, ook met name op het gebied van kunst-, muziek- en cultuureducatie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • buurtschool
  • vrolijk en aandachtig
  • openheid
  • enthousiast en gedreven team
  • veel groen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben drie onderbouwgroepen 1-2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. Daarnaast heeft de school twee nieuwkomersklassen, voor kinderen tussen 6 en 12 die nog maar kort in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen. Na een jaar intensief Nederlandse taalonderwijs stromen de kinderen uit naar een reguliere groep (op de Olympiaschool of op een andere stamschool). 

Dit schooljaar hebben we, net als vorig schooljaar,  ook 3 klassen met Oekraïense kinderen, die les krijgen in het Nederlands en in hun eigen taal van Oekraïense leerkrachten die inmiddels geschoold zijn in de Nederlandse taal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Olympiaschool heeft een sociaal veiligheidsplan, met daarin een 19-tal protocollen:

Bijlage 1:     Schoolregels
Bijlage2:     Gedragscode personeel, stagiaires en vrijwilligers
Bijlage 3:     Klassenregels
Bijlage 4:     Protocol  Voorkomen discriminatie/racisme
Bijlage 5:     Protocol  Internet op school
Bijlage 6:     Leidraad Kleding op school
Bijlage 7:     Protocol Privacy leerkrachten, leerlingen en ouders
Bijlage 8:     Klachtenregeling Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Bijlage 9:     Protocol opvang personeel na schokkende gebeurtenis
Bijlage 10:    Protocol omgaan met diefstal
Bijlage 11:    Protocol Opvang leerlingen bij ernstige incidenten
Bijlage 12:    Protocol melding ernstige agressie/geweld
Bijlage 13:    Pestprotocol
Bijlage 14:    Protocol bij vermoeden van seksueel misbruik van een leerling door een personeelslid
Bijlage 15:    Protocol schorsing en verwijdering leerlingen
Bijlage 16:    Handboek medicijnverstrekking OOADA
Bijlage 17:    Meldingsformulier Ongevallen ARBO
Bijlage 18:    Formulier incidentenregistratie
Bijlage 19:    Protocol kindermishandeling en  huiselijk geweld /meldcode

Terug naar boven