Openbare Montessori Basisschool De Jordaan

Elandsstraat 99 1016 RX Amsterdam

  • Achter de schoolgebouwen ligt ons nieuwe speelplein. Het plein is in de zomer van 2019 volledig nieuw ingericht en vergroend.
  • Schoolfoto van Openbare Montessori Basisschool De Jordaan
  • Schoolfoto van Openbare Montessori Basisschool De Jordaan
  • Schoolfoto van Openbare Montessori Basisschool De Jordaan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar 2023 is de vragenlijst Vensters PO voor de kinderen van de bovenbouw afgenomen. De resultaten zijn in de klassen en met de leerkrachten besproken. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar krijgen ouders van onze school de gelegenheid deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De vragenlijst met 10 vragen is door 41% van de ouders ingevuld en daarmee voldoet het aan het vereiste percentage om voldoende valide te zijn.

Wij zijn heel erg blij met het cijfer 9,0 op de vraag: 'In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?' Ook de 8,7 op: 'Hoe veilig voelt uw kind zich op school?' is voor ons heel belangrijk. Het gemiddelde rapportcijfer van 8,1 is fijn.

Vooral vraag 7, ‘In hoeverre wordt het kind uitgedaagd?’, is voor onze Montessorischool wel opvallend, temeer omdat de kinderen op onze school grotendeels individueel werken op hun eigen, passend niveau. Wij gaan onderzoeken hoe we dit onderwerp kunnen verbeteren. Hetzelfde geldt voor de informatieverstrekking aan ouders. De resultaten zijn besproken in het team en met de MR.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven