Merkelbachschool

Arent Janszoon Ernststr 128 1082 LP Amsterdam

  • Aan de rand van de Zuidas, verrijken we ons onderwijs door samenwerking met instellingen en bedrijven uit de buurt.
  • WereldoriĆ«ntatie geven we aan de hand van thema's waarin onderzoekend leren een belangrijk onderdeel vormt.
  • Vanaf groep 4 gebruiken we adaptieve Snappet voor de verwerking van taal en rekenen.
  • Vroeg vreemde talen onderwijs levert aantoonbaar een meerwaarde op voor de beheersing van een tweede taal als Engels.
  • Dagelijks na schooltijd verzorgen we aan aanvullend aanbod met cursussen op het gebied van kunst, wetenschap/techniek en sport.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven met een 7,6 aan dat zij tevreden zijn over onze school.

We lezen dat zij zich veilig voelen. Dit vinden we heel fijn om te lezen want sociale ontwikkeling en veiligheid is een speerpunt. We zetten in op de relatie tussen de kinderen en tussen de schoolmedewerkers en de kinderen. Daarnaast maken we heldere afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan en praten we veel over wat er gebeurd in de klas en daarbuiten.  

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Samenwerken met ouders en betrokkenheid van ouders bij de school vinden wij heel belangrijk. Wij vinden het fijn om te lezen dat ouders hier ook tevreden over zijn. Naast de gesprekken die voeren met ouders gebruiken we ook de communicatie-app Parro om berichten en foto's over de groep te delen. Via facebook, de nieuwsbrief en de website houden we iedereen op de hoogte van alle activiteiten.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven