Merkelbachschool

Arent Janszoon Ernststr 128 1082 LP Amsterdam

  • Aan de rand van de Zuidas, verrijken we ons onderwijs door samenwerking met instellingen en bedrijven uit de buurt.
  • Wereldoriëntatie geven we aan de hand van thema's waarin onderzoekend leren een belangrijk onderdeel vormt.
  • Vanaf groep 4 gebruiken we adaptieve Snappet voor de verwerking van taal en rekenen.
  • Vroeg vreemde talen onderwijs levert aantoonbaar een meerwaarde op voor de beheersing van een tweede taal als Engels.
  • Dagelijks na schooltijd verzorgen we aan aanvullend aanbod met cursussen op het gebied van kunst, wetenschap/techniek en sport.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Merkelbachschool is aangesloten bij schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Samen met andere schoolbesturen in Amsterdam maken we gebruik van Adam Onderwijs. Een organisatie die voorziet in (tijdelijke of langdurige) vervanging van leerkrachten bij verlof. Daarnaast maken we gebruik van ons eigen netwerk en andere organisaties die personeel uitzenden en/of detacheren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We helpen onze leerlingen vaardigheden te ontwikkelen die onmisbaar zijn in de kennismaatschappij van nu en op de arbeidsmarkt van de toekomst. Om dat doel te bereiken verbinden we klassiek leren op basis van beproefde methodes met thematisch onderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren centraal staan.
We betrekken we mensen en bedrijven uit de omgeving van de school omdat we vinden dat modern onderwijs midden in de samenleving moet staan. We dagen de kinderen uit tot onderzoeken, vragen stellen en problemen oplossen. We leren ze om opvattingen en materialen te delen, gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden en bevindingen gezamenlijk te presenteren. Zo geven we het leren meer betekenis en vergroten we het leerplezier.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven