Merkelbachschool

Arent Janszoon Ernststr 128 1082 LP Amsterdam

  • Aan de rand van de Zuidas, verrijken we ons onderwijs door samenwerking met instellingen en bedrijven uit de buurt.
  • Wereldoriëntatie geven we aan de hand van thema's waarin onderzoekend leren een belangrijk onderdeel vormt.
  • Vanaf groep 4 gebruiken we adaptieve Snappet voor de verwerking van taal en rekenen.
  • Vroeg vreemde talen onderwijs levert aantoonbaar een meerwaarde op voor de beheersing van een tweede taal als Engels.
  • Dagelijks na schooltijd verzorgen we aan aanvullend aanbod met cursussen op het gebied van kunst, wetenschap/techniek en sport.

In het kort

Toelichting van de school

De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool aan de rand van de Zuidas in Amsterdam-Zuid.
De school telt momenteel zo'n 250 leerlingen met verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. Deze omvang maakt een prettige, open en persoonlijke sfeer mogelijk. 

Wij werken met moderne lesmethodes voor alle vakken. In groep 4 tot en met 8 wordt op tablets of chromebooks gewerkt in combinatie met papieren lesmethodes. Omdat Engels in de grote stad en digitale wereld een belangrijke taal is geven we op de Merkelbachschool Engels vanaf groep 1. Wij werken met PBS om een prettig pedagogisch klimaat neer te zetten waarin we met en van elkaar leren. 

De school won in 2015 de Stimuleringsprijs Mediawijsheid, in 2016 de Orange Carpet Award voor internationalisering en in 2017 werd de Merkelbach Academie derde bij de verkiezing Nationale Onderwijsprijs Noord Holland.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk, kleinschalig
  • Engels vanaf groep 1
  • Prettige positieve sfeer: PBS
  • Adaptieve tablets in groep 4-8
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Merkelbachschool is sinds de oprichting 50 jaar geleden een relatief kleine school. De school heeft zich de afgelopen jaren ingrijpend vernieuwd en groeit sterk. Begin schooljaar 2023-2024 telt de school ongeveer 240 leerlingen uit met name Amsterdam Zuid, Rivierenbuurt en Amstelveen (zie 'Verzorgingsgebied'). Ondanks de groei willen we het persoonlijke karakter van de school behouden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Merkelbachschool gebruikt sinds 2013 een concrete methodiek om positiviteit en goed gedrag te stimuleren; de PBS-aanpak. 
PBS stimuleert een positief schoolklimaat dat de leerprestaties bevordert. Met behulp van PBS zijn "gedragsafspraken" geformuleerd voor alle ruimtes in en rondom de school. Die afspraken zijn overal in de school zichtbaar en worden ook geoefend in korte speelse lessen. 
PBS wordt op scholen over de hele wereld ingezet. Het zorgt voor een positief en veilig schoolklimaat waarin positief gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag omgebogen. PBS is een erkende effectieve jeugdinterventie en opgenomen in de gelijknamige databank van het Nederlands Jeugd Instituut.

Terug naar boven