Merkelbachschool

Arent Janszoon Ernststr 128 1082 LP Amsterdam

  • Aan de rand van de Zuidas, verrijken we ons onderwijs door samenwerking met instellingen en bedrijven uit de buurt.
  • Natuur- en milieueducatie komen tot leven op ons eigen plein, bij de schooltuinen en tijdens de naschoolse Urban Farming cursus.
  • Vanaf groep 4 gebruiken we adaptieve Snappet voor de verwerking van taal, spelling en rekenen.
  • Vroeg vreemde talen onderwijs levert aantoonbaar een meerwaarde op voor de beheersing van een tweede taal als Engels.
  • Dagelijks na schooltijd verzorgen we aan aanvullend aanbod met cursussen op het gebied van kunst, wetenschap/techniek en sport.

In het kort

Toelichting van de school

De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool aan de rand van de Zuidas in Amsterdam-Zuid.
De school telt momenteel zo'n 210 leerlingen verdeeld over 9 groepen.
Deze omvang maakt een prettige, open en persoonlijke sfeer mogelijk. 

De school is gehuisvest in een modern en goed bereikbaar gebouw waarin ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, naschoolse opvang en een ouder-kindcentrum (OKC) zijn gevestigd.

Bij een moderne school horen hedendaagse leermiddelen. Alle klaslokalen beschikken over moderne touchscreen schoolborden en in groep 4 tot en met 8 wordt op tablets of chromebooks gewerkt met de adaptieve software van Snappet. Omdat Engels in de grote stad en digitale wereld een belangrijke taal is geven we op de Merkelbachschool Engels vanaf groep 1.

De school won in 2015 de Stimuleringsprijs Mediawijsheid, in 2016 de Orange Carpet Award voor internationalisering en in 2017 werd de Merkelbach Academie derde bij de verkiezing Nationale Onderwijsprijs Noord Holland.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk, kleinschalig
  • Engels vanaf groep 1
  • Prettige positieve sfeer: PBS
  • Adaptieve tablets in groep 4-8
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Merkelbachschool is sinds de oprichting 50 jaar geleden een relatief kleine school. De school heeft zich de afgelopen jaren ingrijpend vernieuwd en groeit sterk. Begin schooljaar 2020-2021 telt de school ongeveer 200 leerlingen uit met name Amsterdam Zuid, Rivierenbuurt en Amstelveen (zie 'Verzorgingsgebied'). Ondanks de groei willen we het persoonlijke karakter van de school behouden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven