Alberdingk Thijmschool Daltonschool

Van Ostadestraat 203 1073 TN Amsterdam

Schoolfoto van Alberdingk Thijmschool Daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

De 3e Daltonschool Alberdingk Thijm is een openbare school van de stichting Openbaar Onderwijs Aan de Amstel in Amsterdam Oud-Zuid. Onze schoolpopulatie spiegelt zich aan de buurt waarin hij staat. In de bijzondere wijk ‘de Pijp’ voelt de school als een dorpsschool midden in de grote stad Amsterdam. De school telt rond de 420 leerlingen verdeeld over 17 groepen en deze zijn verspreid over twee gebouwen; het hoofdgebouw en de dependance op steenworp afstand van elkaar. Als Daltonschool hanteren we de vijf Daltonkernwaarden; samenwerken, zelfstandigheid, vrijheiden verantwoordelijkheid, reflectie en doelmatigheid/effectiviteit. We hebben hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen, voor ieder op zijn hoogst haalbare niveau.  Onze missie is: Onderzoeken - Ontdekken - Ontwerpen. Onze visie is dat wij kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan, dat zij ons kunnen vertrouwen en zij elkaar. We leren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar de ander, vragen te stellen, empatisch te zijn en ruimte te geven voor anders denkenden vanuit gelijkwaardigheid. Ontdekken dat kritisch denken, initiatieven nemen, creativiteit inbrengen wordt gewaardeerd en dat je dit helpt bij je persoonlijkheidsontwikkeling en onderdeel is van een sociaal systeem. Dit gaat continu samen met reflectie en onderzoeken. We geloven sterk in dat ontwikkeling gepaard gaat met reflectie en positief waarderen om van daar uit doelgericht en effectief de ontwikkelpunten aan te pakken. De kinderen ontwikkelen dit door samenwerkend te leren, verantwoordelijkheid te voelen voor hun eigen leerproces, dit zelfstandig aan te pakken en te ontwerpen met de leraar of je maatje als begeleider. 

Wehebben een heel divers team als je kijkt naar het leeftijd, functies en kwaliteiten. We zijn het afgelopen jaar gestart met ontwikkelteams waarbij een leerkracht of intern begeleider expert en leider is van zo’n ontwikkelteam. We hebben bijvoorbeeld ontwikkelteams op vakgebieden zoals Taal en Rekenen, maar ook op Engels, Hoogbegaafdheid, Bewegend leren, Cultuur en Groepsdynamica.

We hebben kritische, constructieve, betrokken en ambitieuze ouders.  Onze ouders worden graag betrokken bij de verschillende activiteiten op school, de activiteiten buiten de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • DOELMATIGHEID
  • SAMENWERKING
  • ZELFSTANDIGHEID
  • VERANTWOORDELIJKHEID+VRIJHEID
  • REFLECTIE

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
350
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders dienen zelf contact met Buiten Schoolse Opvang te regelen. School meerdere aanbieders:

http://www.dekleinewereld.nl

http://www.kinderopvang-iduna.nl

http://www.woestzuid.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven