Laterna Magica

Eva Besnyöstraat 491 1087 LG Amsterdam

  • Schoolfoto van Laterna Magica
  • Schoolfoto van Laterna Magica
  • Schoolfoto van Laterna Magica
  • Schoolfoto van Laterna Magica

In het kort

Toelichting van de school

Bekijk een impressie van Laterna Magica op deze video

“Wij benutten nieuwsgierigheid als bron voor leren en ontwikkelen; waardoor kinderen blijven leren en de toekomst kunnen uitvinden.”

Laterna Magica is een leergemeenschap op IJburg. Een leergemeenschap voor 0-12 jarigen met een sociaal-constructivistische visie op leren en ontwikkelen: Natuurlijk Leren zonder klassen, jaargroepen of methoden, maar met een sterke set waarden. We gaan uit van dat wat een kind kan en leveren maatwerk. Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingslijn en portfolio. De begeleiding en ondersteuning is persoonlijk. Voor jongere kinderen is spelen leren en leren spelen. Voor oudere kinderen geldt dit ook voor onderzoeken, maken, uitproberen: door te oefenen als sociaal en scheppend wezen ‘in en aan de wereld’, leer je.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kindcentrum 0-12 (0-18) jaar
  • brede ontwikkeling
  • natuurlijk leren
  • persoonlijk ontwikkelplan
  • krachtige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Laterna Magica is ingedeeld in deel-scholen/ units. Dit zijn leergemeenschappen binnen LM. Kinderen, ouders en medewerkers kennen elkaar in de units. Er zijn per leeftijdsgroep meerdere units:

Units 0 t/m 3 jaar

Units 3 t/m 7 jaar

Units 8 t/m 12 jaar

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
642
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Via onderstaande link kunt u onze animatie bekijken. Hierin vindt u in twee minuten antwoord op de vraag wat een Integraal Kindcentrum is. Zo ook wat onze uitgangspunten zijn bij de organisatie van onderwijs en opvang. 

Wat is een Integraal Kindcentrum?

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rapport van de KiVa afname schooljaar 2022-2023

Terug naar boven