Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

Cruquiusweg 88 1019AJ Amsterdam 1019 AJ Amsterdam

Schoolfoto van Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek leerlingen - afgenomen Juni 2019 door BvPO  

Genoemde pluspunten: uitleg door juf of meester, contact met klasgenoten, mate waarin spullen kapot gemaakt worden, waardering klas, hulp door leerkracht, mate van pesten op school, omgang met de juf of meester, uitstapjes met de klas, beperking van eigen pestgedrag, de duidelijkheid van schoolregels, omgang met klasgenoten, mate van angst voor andere kinderen, feedback door juf of meester, veiligheid op en rond school.  

Genoemde kritiekpunten: extra opdrachten bij snel werken, inval leerkrachten, zitplaats in de klas, waardering dat je er bent, vermoeidheid op school, het vak geschiedenis, het vak taal, buitenkant schoolgebouw, het vak aardrijkskunde, beperking van ruzie in de groep.  

Acties: nieuw gebouw met nieuwe omstandigheden (hygiëne, ict, meubilair, leermiddelen), implementatie DVS, borging/uitwerking werkwijze Topondernemers

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek ouders - afgenomen in juni 2019 door BvPO  

Genoemde pluspunten: veiligheid op school, plezier in schoolgaan, contact met medewerkers, aandacht voor uitstapjes/excursies, opvoedkundige aanpak, leereffect, omgang leerkracht met de leerlingen, aansluiting op niveau, vakbekwaamheid leerkrachten (algemeen), aandacht voor gymnastiek, informatievoorziening over het kind.   

Genoemde kritiekpunten: hygiëne en netheid binnen de school, speelmogelijkheden op het plein, veiligheid op het plein, uiterlijk van het gebouw, sfeer en inrichting schoolgebouw, aandacht voor werken met computer, aandacht voor pestgedrag, aandacht voor creatieve vakken, uitdaging.   

Acties: nieuw schoolgebouw én nieuw buitenspeelterrein, implementatie DVS, aandacht voor transparante communicatie over zorg en IB, aanbod voor leerlingen die meer kunnen, hoge verwachtingen uitspreken. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven