Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

Cruquiusweg 88 1019 AJ Amsterdam

Schoolfoto van Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn is het schooljaar 2021-2022 gestart in een gloednieuw gebouw op Cruquiuseiland waarin we de samenwerking met Partou nog meer opzoeken dan de afgelopen jaren op onze oude locatie. Wij zijn een Dalton kind centrum met een doorgaande lijn van 0 tot 12. Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van deze intensieve samenwerking. Het gebouw biedt ons de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking vanwege de gezamenlijke ruimtes maar biedt ons ook de mogelijkheid om onze Dalton visie nog beter tot uiting te laten komen op bijvoorbeeld onze leerpleinen.   

Daltononderwijs is een vorm waarin kinderen ruimte krijgen om zelfstandig te leren en te werken, samenwerken een belangrijke vaardigheid wordt en weektaken de basis vormen voor het leerstofaanbod. Op deze manier leren wij kinderen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid /verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Samenwerken
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven