Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

per 1-8-2021 Cruquiusweg 90 1019AJ Amsterdam 1019 RT Amsterdam

Schoolfoto van Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool de Kleine Kapitein staat op een van de mooiste stukjes Amsterdam. Deze locatie is al meer dan 15 jaar een tijdelijke locatie voor ons. Dagelijks gaan er ongeveer 150 kinderen naar deze brede school waarin wij samenwerken met de organisatie Partou. Het kinderdagverblijf en de kleutergroepen werken samen middels een VVE-programma en de BSO heeft eigen ruimtes waar de kinderen na schooltijd kunnen spelen.

Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten wij in ons nieuwe gebouw op Cruquiuseiland waarin we de samenwerking met Partou nog meer gaan opzoeken. Wij worden een Dalton Kindcentrum met een doorgaande lijn van 0 tot 12. Waarbij een intensieve samenwerking zal worden opgezet. Het gebouw biedt ons de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking vanwege de gezamenlijke ruimtes maar ook de mogelijkheid om ons Daltonconcept nog beter tot uiting te laten komen op bijvoorbeeld de nieuwe leerpleinen.   

Daltononderwijs is een vorm waarin kinderen ruimte krijgen om zelfstandig te leren en te werken, samenwerken een belangrijke vaardigheid wordt en weektaken de basis vormen voor het leerstofaanbod. Op deze manier leren wij kinderen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de bouw van onze nieuwe school? Bekijk dan deze filmpjes: 

Update 1: Fundering en insectenhotels

Update 2: Plaatsen van de trappen

Update 3: Bouwupdate

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid /verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Samenwerken
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven