Openbare Basisschool 8e Montessori Zeeburg

Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool 8e Montessori Zeeburg

In het kort

Toelichting van de school

De 8e Montessorischool is een moderne Montessori basisschool in het Oostelijk Havengebied met ruim 300 kinderen. Kinderen komen met plezier naar school en vinden daar een veilige omgeving, waarin ze weten wat er van ze verwacht wordt. Elke leerling ontplooit zich op eigen niveau en kan zijn talenten verder ontwikkelen. Wij hebben een inspirerende, gestructureerde leeromgeving. Op onze school heerst een warme sfeer waar kinderen, teamleden en ouders zich welkom en betrokken voelen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas zodat ze elkaar kunnen helpen en inspireren. Wij streven naar optimaal contact en samenwerking met collega’s en ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Doorgaande leerlijn
  • Zelfstandigheid
  • Leren van en met elkaar
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven