8e Montessorischool Zeeburg

Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam

Schoolfoto van 8e Montessorischool Zeeburg

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 20/21 hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de vragenlijsten die bij de methode ZIEN horen ingevuld. Zichtbaar zijn de effecten van de lockdown op het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen. Daarom is een deel van de NPO-gelden dit jaar bestemd voor extra ondersteuning op dit gebied.

De uitkomsten zijn een onderdeel van de groepsbesprekingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 zal een nieuwe tevredenheidsenquete onder ouders worden afgenomen via Vensters. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven