8e Montessorischool Zeeburg

Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam

Schoolfoto van 8e Montessorischool Zeeburg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk intern opgelost. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen.

Het bestuur heeft een invalpool de zgn. brede selectie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie ook bovenstaande toelichting.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het montessorionderwijs staat het kind centraal. Om in te spelen op de onderwijsbehoeften van het kind en de groep kent het montessorionderwijs geen vast lesrooster. Op onze school werken we niet met een vast lesrooster. Wel komen op onze school alle vakken  aanbod die een school wettelijk moet geven. Dagelijks werken de leerlingen aan de hun ontwikkeling al dan niet n.a.v. een instructie van de leerkracht.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie het scholondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven