8e Montessorischool Zeeburg

Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam

Schoolfoto van 8e Montessorischool Zeeburg

In het kort

Toelichting van de school

De 8e Montessorischool is een moderne school in het Oostelijk Havengebied met ongeveer 250 kinderen. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving: een echte gemengde school waar er niet veel van zijn en daar zijn we heel trots op!  We vinden het belangrijk dat leerlingen met elkaar leren samenleven, elkaar waarderen om hun verschillen. We werken met heterogene klassen van drie jaargroepen in de klas, belangrijk voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden leren samen. Kinderen komen met plezier naar school en vinden daar een veilige omgeving, waarin ze weten wat er van ze verwacht wordt. Elke leerling ontplooit zich op eigen niveau en kan zijn talenten verder ontwikkelen. Wij hebben een inspirerende, gestructureerde leeromgeving. Op onze school heerst een warme sfeer waar kinderen, teamleden en ouders zich welkom en betrokken voelen. Samenwerken vinden we belangrijk, zowel in ons contact met kinderen en hun ouders als binnen het team. De zorg voor de omgeving is een belangrijk waarde binnen de school – we hebben een plantenmuur, dieren zoals gekko’s, krekels en vissen, kinderen kunnen werken in ons tuinlab of voorlezen aan onze voorleeshond. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Doorgaande leerlijn
  • Zelfstandigheid
  • Leren van en met elkaar
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De 8e Montessorischool is een moderne montessorischool in het Oostelijk Havengebied met ongeveer 250 leerlingen. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving: een echte gemengde school waar er niet veel van zijn en daar zijn we heel trots op!  We vinden het belangrijk dat leerlingen met elkaar leren samenleven, elkaar waarderen om hun verschillen. We werken met heterogene klassen van drie jaargroepen in de klas, belangrijk voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden leren samen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven