De Kraal

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam

Schoolfoto van De Kraal

In het kort

Toelichting van de school

De Kraal is een prachtige school in de wijk Oostpoort. De school heeft sinds een aantal jaar een mooi gemengde leerlingpopulatie en vormt daarmee een afspiegeling van de wijk. Bij het leren sluit de school aan op wat ieder kind nodig heeft. De kunstvakdocenten Drama, Dans en Beeldende Vorming spelen hierop in tijdens hun lessen, waardoor kennis beter beklijft en het leren heel leuk is. De Kraal is een Vreedzame School: kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat de school een prettige plek is om samen te leren en te spelen. Kinderen tellen op De Kraal!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven