Aldoende

Tweede Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam

  • Schoolfoto van Aldoende
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
  • Schoolfoto van Aldoende
  • Schoolfoto van Aldoende

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aldoende streeft ernaar onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Per jaar variëren de scores van deze leerlingen. Zoals u kunt aflezen vallen onze scores ruim boven de landelijke inspectienorm. In schooljaar 2018-2019 is de voorlopige score een prachtige 537,4. Deze score kan nog stijgen als de definitieve cijfers bekend worden vastgesteld. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar worden de resultaten van ieder leerjaar/groep besproken. Soms bespreken de leerkracht en de intern begeleider de resultaten, een andere keer delen de leerkrachten van hetzelfde leerjaar de resultaten met elkaar. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar welke resultaten conform de vooraf gestelde doelen en verwachtingen zijn, maar ook waar verbetering mogelijk is.  De analyse van de tussenresultaten is onze voeding voor de invulling van ons onderwijsaanbod voor de komende periode; een belangrijke schakel dus. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aldoende kijkt bij het schooladvies goed naar de mogelijkheden van het kind. Wij vinden dus het ene type vervolgonderwijs niet beter of slechter dan het andere. Per kind kijken we welk type voortgezet onderwijs het beste bij hem/haar past. Het advies sluit aan bij de ambitie om het vervolgonderwijs zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij het niveau, werkhouding en mate van zelfstandigheid van de leerling. Dit zodat zij succesvol hun schoolcarrière kunnen vervolgen.

Zoals u uit de grafieken kunt afleiden, volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het advies dat wij ze bij vertrek van onze school hebben meegegeven.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aldoende heeft van de inspectie de beoordeling GOED ontvangen in juni 2019. Als vanzelfsprekend blijft de school zich verder ontwikkelen. Het belang van de kinderen staat hierbij centraal.

Terug naar boven