School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte

Leksmondplein 27 1108 EL Amsterdam

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De doelgroep vraagt een afweging van de maatregelen die genomen worden rondom de afwezigheid van groepsleerkrachten. Dit wordt altijd in overleg met de ouders gedaan. Onderstaande maatregelen kunnen ingezet worden bij afwezigheid:

 • Groep verdelen
 • Groep thuis
 • Groep deels verdelen/ deel van de leerlingen thuis
 • Vervanging door onderwijsassistent/zorgcoördinator van de hele groep
 • Vervanging door onderwijsassistent/zorgcoördinator voor een deel van de groep

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft een vakleerkracht voor spel- en bewegingsonderwijs.

 • de leerlingen krijgen twee keer per week 3 kwartier les.
 • Leerlingen dragen zorg voor hun eigen sportkleding en sportschoenen.
 • Jongens en meisjes gebruiken aparte kleedkamers.

De school heeft een (tijdelijke) vakdocent voor muzikale vorming

 • De leerlingen krijgen één keer per week muziekles, afwisselend gegeven door een vakdocent of de eigen groepsleerkracht.

De school heeft een (tijdelijke) vakdocent voor muzikale vorming

 • De leerlingen krijgen 1 maal per jaar op projectbasis theaterles van een vakdocent vanuit Stichting Educatieve Projecten (SEP).

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen op de VHS is zeer uiteenlopend. Er is een zeer breed spectrum aan leer- en gedragsproblematiek binnen de school waarbij de ondersteuningsbehoefte ook uiteenlopend is in aard en zwaarte. Op de VHS komen problemen en stoornissen op het gebied van leren en gedrag in lichte en zwaardere variant voor. Problematiek en stoornissen die voorkomen op het gebied van gedrag zijn onder andere trauma- en hechting gerelateerde problematiek, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, spraaktaalstoornissen en algemene ontwikkelingsachterstanden. Op leergebied komen onder andere concentratieproblemen, dyslexie, spraaktaalstoornissen, beperkte verstandelijke vermogens, algehele ontwikkelingsachterstanden en faalangst voor.       

  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven