School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte

Leksmondplein 27 1108 EL Amsterdam

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte

In het kort

Toelichting van de school


Welkom op het schoolvenster van de openbare school voor Speciaal Basisonderwijs Prof Dr IC van Houte in Amsterdam. Kortweg de van Houteschool. Op deze website geven wij u informatie over onze school. Graag nodigen wij u ook uit om de schoolwebsite te bezoeken www.vanhouteschool.nl. Wilt u een persoonlijk gesprek of een bezoek brengen aan onze school? U bent van harte welkom om kennis te maken. U kunt een afspraak maken met de directeur, Desiree Middelkoop (020 6974506).

Met vriendelijke groet,  

Team en leerlingen van de van Houteschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • samen
 • een brug naar de toekomst
 • werken aan successen
 • vertrouwen
 • traumasensitief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen op de VHS is zeer uiteenlopend. Er is een zeer breed spectrum aan leer- en gedragsproblematiek binnen de school waarbij de ondersteuningsbehoefte ook uiteenlopend is in aard en zwaarte. Op de VHS komen problemen en stoornissen op het gebied van leren en gedrag in lichte en zwaardere variant voor. Problematiek en stoornissen die voorkomen op het gebied van gedrag zijn onder andere trauma- en hechting gerelateerde problematiek, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, spraaktaalstoornissen en algemene ontwikkelingsachterstanden. Op het leergebied komen onder andere concentratieproblemen, dyslexie, spraak-taalstoornissen (TOS), beperkte verstandelijke vermogens, algehele ontwikkelingsachterstanden en faalangst voor. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Welkom!

Om er voor te zorgen dat de leerling rustig aan hun werkdag kunnen beginnen, hebben we een aantal duidelijke afspraken op school.

 • Vanaf 08:15 uur zorgt de school voor oplet rondom de school op het schoolplein.
 • De deur opent om 08:25 uur en haalt de leerkracht de groep bij de afgesproken plek buiten op.
 • Ouders mogen wegens de coronamaatregelen niet de school in.

Brunchen & Lunchen

De leerlingen brunchen in de loop van de ochtend onder leiding van de leerkracht. De leerlingen lunchen tussen de middag op school. De school verzorgt de opvang en houdt toezicht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • gesneden fruit en/of groente in een bakje
 • broodmaaltijd met liefst zo min mogelijk zoetigheid
 • water (fris- en fruitdranken bevatten onnodig veel suikers)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven