Wereldwijs

Geerdinkhof 685 1103 RP Amsterdam

Schoolfoto van Wereldwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengst van 2018-2019 betrof 11 leerlingen. Slechts zes leerlingen konden worden meegeteld met de score. De andere leerlingen vielen onder de ontheffingsgronden die de inspectie hanteert. We scoren, na deze herbereking, ruim boven de ondergrens. Onze eindresultaten zijn nu drie jaar op rij voldoende. 

De eindopbrengsten van Bijlmerdrie  over de schooljaren 2015-16, 2016-17 en 2017-18 betreft minder dan 10 leerlingen per schooljaar.

In oktober 2018 zijn de opbrengsten van 2017 en 2018 gecorrigeerd door de inspectie. Deze zijn op voldoende gezet.

Voor 2018 is met een leerlinggewicht groep 8 van 60% de ondergrens 72. Onze eindscore is 73,4

voor 2017 zijn er meer kinderen bij de herbereking meegenomen en daarmee is de eindscore 77,4 geworden ( ondergrens was 73,4)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is op onze eigen verzoek bezocht door de inspectie in april 2019 bij het bestuursgerichte onderzoek van onze Stichting Sirius.

Wij hebben de waardering GOED gekregen. 10 van de 14 standaarden zijn als goed beoordeeld. Een prachtig resultaat.

In de bijlage kunt u het stuk lezen dat onderdeel is van het inspectierapport van onze Stichting is.

Terug naar boven