De Roos

Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam

  • Schoolfoto van De Roos
  • Schoolfoto van De Roos
  • Dit is een impressie van het centrale binnenplein in ons kindcentrum.
  • Schoolfoto van De Roos

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van OBS de Roos. Vanaf augustus 2022 aanstaande gaan we verhuizen en vormt OBS de Roos samen met de Narcis-Querido en onze partner AKROS een nieuw kindcentrum met een nieuwe naam, de Vindplaats, in een nieuw gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat.

Een kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Dit venster helpt u om een vergelijking te kunnen maken tussen onze school en omringende scholen. Deze woorden en cijfers zijn zeer interessant, maar het wordt pas echt leuk als u zich een beeld komt vormen door ons een bezoek te brengen.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Tot gauw!

Gert Geertsma
directeur kindcentrum de Vindplaats / OBS de Roos

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool in de stad
  • IPC, kunst en cultuur
  • Vakleerkrachten
  • kooklokaal/ gymzaal/ speelzaal
  • Alles-in-1-school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Roos is een relatief kleine school. We noemen onszelf ook wel: 'dorpsschool in de stad'. We vinden het prettig dat we elkaar in de school makkelijk weten te vinden en elkaar goed kennen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partner van onze brede school is Stichting AKROS. Zij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) in ons eigen schoolgebouw. Het is aan te raden om uw kind tijdig in te schrijven en op de wachtlijst te zetten. U kunt dit vaak al doen bij de leeftijd van 2 jaar. Zo heeft u een grotere garantie op een plekje als uw kind 4 jaar is.

De school organiseert veel naschoolse activiteiten. Het is daarom ook fijn dat we de BSO in ons eigen pand hebben zodat de kinderen deze activiteiten niet hoeven te missen maar na de activiteit zo door kunnen lopen naar de opvang.

Tussen 12.00 en 13.00 is er geen school. Natuurlijk kan uw kind worden opgevangen bij de tussenschoolse opvang. Onze vrijwilligers verzorgen de opvang onder toezicht van de schoolleiding. Voorschoolse opvang kunnen we in overleg verzorgen. We organiseren dan met onze vrijwilligers van de TSO de juiste opvang voor uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie beoordeeld het pedagogisch klimaat van onze school als sterk. Leerlingen komen met plezier naar school en voelen zich prettig.

Terug naar boven