Daltonschool De Waterkant

Bilderdijkpark 18 1052 SC Amsterdam

  • In de speeltuin in het Bilderdijkpark is het fijn en veilig om te spelen.
  • Op De Waterkant leren wij samenwerken en zorgen wij dat iedereen zich fijn voelt.
  • In onze bibliotheek kun je leuke leesboeken en informatieve boeken lenen. We hebben ook Engelse kinderboeken.
  • Wij gebruiken Chromebooks voor verdieping, verrijking en wereldoriĆ«ntatie. Ipads gebruiken wij voor mediawijsheid.
  • Door ons daltononderwijs heeft de juf of meester tijd om in kleine groepjes instructie op maat te geven

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven