Narcis-Queridoschool

Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam

Schoolfoto van Narcis-Queridoschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina!Ons motto is “Wij leren van en met elkaar”.

In onze leergemeenschap staan een aantal elementen centraal:

 • een veilig en prettig pedagogisch klimaat: wij zijn een Vreedzame School
 • kwalitatief goed onderwijs
 • Breinvriendelijk Leren
 • samenwerken met behulp van coöperatieve werkvormen
 • brede talentontwikkeling

Wij houden de kwaliteit van ons onderwijs zelf goed in de gaten. We maken twee maal per jaar gebruik van landelijk genormeerde toetsen van het Cito. Wij analyseren deze resultaten en werken vervolgens planmatig aan het verbeteren van deze resultaten.

Om onze kinderen zich te laten ontwikkelen tot volledige, gelukkige personen besteden wij naast de basisvakken ook veel aandacht aan:

 • culturele activiteiten (museumles, voorstellingen bezoeken, musical schrijven etc.)
 • creativiteit (beeldende Vorming, muziek, drama etc)
 • beweging ( bewegingsonderwijs, dans, sportactiviteiten na school etc.)
 • sociale vaardigheden (Vreedzame School, faalangsttraining, mentorproject
 • naschoolse activiteiten (bijv. koken, naailes, gitaarles en capoeira)

Een leerling die aan het einde van groep 8 onze school verlaat is voorbereid op alle vlakken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij als een gelukkig persoon!

Vanaf augustus 2022 vormt OBS de Roos samen met de Narcis Querido een nieuw kindcentrum, de Vindplaats, in een nieuw gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat. Een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 - 12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:00 tot 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Breinvriendelijk Leren
 • Vreedzame School
 • Samenwerken
 • Talentontwikkeling
 • Gelukkig zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partner van onze brede school is Stichting AKROS. Zij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) in ons eigen schoolgebouw. Het is aan te raden om uw kind tijdig in te schrijven en op de wachtlijst te zetten. U kunt dit al doen bij de leeftijd van 2 jaar. Zo heeft u een grotere garantie op een plekje als uw kind 4 jaar is.

De school organiseert veel naschoolse activiteiten. Het is daarom ook fijn dat we de BSO in ons eigen pand hebben zodat de kinderen deze activiteiten niet hoeven te missen maar na de activiteit zo door kunnen lopen naar de opvang.

Tussen 12.00 en 13.00 is er geen school. Natuurlijk kan uw kind worden opgevangen bij de tussenschoolse opvang. Onze vrijwilligers verzorgen de opvang onder toezicht van de schoolleiding. Voorschoolse opvang kunnen we in overleg verzorgen. We organiseren dan met onze vrijwilligers van de TSO de juiste opvang voor uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven