Narcis-Queridoschool

Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam

 • wij maken dagelijks gebruik van digibirden en computers om leerlingen een passend en actueel aanbod te kunnen bieden.
 • De kinderen maken prachtige beelden op sokkels.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze schoolpagina!

Via deze site geven wij u inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Met trots presenteren wij u onze resultaten!

Op onze website www.narcisquerido.nl kunt u naast onze resultaten veel aanvullende informatie vinden over onze school.

Een korte kennismaking met onze school:

Ons motto is “Wij leren van en met elkaar”.

In onze leergemeenschap staan een aantal elementen centraal:

 • een veilig en prettig pedagogisch klimaat: wij zijn een Vreedzame School
 • kwalitatief goed onderwijs
 • Breinvriendelijk Leren
 • samenwerken met behulp van Coöperatieve Werkvormen
 • Brede Talentontwikkeling

Wij houden de kwaliteit van ons onderwijs zelf goed in de gaten. We maken twee maal per jaar gebruik van landelijk genormeerde toetsen van het Cito. Wij analyseren deze resultaten en werken vervolgens planmatig aan het verbeteren van deze resultaten.

Om onze kinderen zich te laten ontwikkelen tot volledige, gelukkige personen besteden wij naast de basisvakken ook veel aandacht aan:

 • Culturele activiteiten ( museumles, voorstellingen bezoeken, musical schrijven etc)
 • Creativiteit ( Beeldende Vorming, muziek, drama etc)
 • beweging ( bewegingsonderwijs, dans, sportactiviteiten na school etc)
 • Sociale vaardigheden ( Vreedzame School,faalangsttraining, mentorproject)
 • Naschoolse Activiteiten ( bijv. koken,naailes,gitaarles en capoeira)

Een groep 8 leerling die onze school verlaat is voorbereid op alle vlakken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij als een gelukkig persoon!

Wilt u meer weten over onze breinvriendelijke school? Kijkt u dan eens op onze website!

Alvast bedankt voor uw bezoek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Breinvriendelijk Leren
 • Vreedzame School
 • Samenwerken
 • Talentontwikkeling
 • Gelukkig zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven