De Vindplaats

Jan Den Haenstraat 41 1055 WC Amsterdam

  • Schoolfoto van De Vindplaats
  • Schoolfoto van De Vindplaats
  • Dit is het centrale binnenplein van de Vindplaats.
  • Schoolfoto van De Vindplaats

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van de Narcis-Querido. Vanaf augustus 2022 aanstaande gaan we (terug)verhuizen naar de nieuwbouw en vormt de Narcis-Querido samen met OBS de Roos en onze partner AKROS een nieuw kindcentrum met een nieuwe naam, de Vindplaats, in een nieuw gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat.

Een kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Dit venster helpt u om een vergelijking te kunnen maken tussen onze school en omringende scholen. Deze woorden en cijfers zijn zeer interessant, maar het wordt pas echt leuk als u zich een beeld komt vormen door ons een bezoek te brengen.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Tot gauw!

Jolanda Buitenhuis
Directeur Narcis-Querido

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Breinvriendelijk Leren
  • Vreedzame School
  • Samenwerken
  • Talentontwikkeling
  • Gelukkig zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Partner van onze brede school is Stichting AKROS. Zij verzorgen buitenschoolse opvang (BSO) in ons eigen schoolgebouw. Het is aan te raden om uw kind tijdig in te schrijven en op de wachtlijst te zetten. U kunt dit al doen bij de leeftijd van 2 jaar. Zo heeft u een grotere garantie op een plekje als uw kind 4 jaar is.

De school organiseert veel naschoolse activiteiten. Het is daarom ook fijn dat we de BSO in ons eigen pand hebben zodat de kinderen deze activiteiten niet hoeven te missen maar na de activiteit zo door kunnen lopen naar de opvang.

Tussen 12.00 en 13.00 is er geen school. Natuurlijk kan uw kind worden opgevangen bij de tussenschoolse opvang. Onze vrijwilligers verzorgen de opvang onder toezicht van de schoolleiding. Voorschoolse opvang kunnen we in overleg verzorgen. We organiseren dan met onze vrijwilligers van de TSO de juiste opvang voor uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven