Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School

Hasebroekstraat 113 1053 CS Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Montessorischool Het Winterkoninkje. Een school helemaal van deze tijd, maar met een rijke historie. Bijna 100 jaar geleden had Amsterdam de primeur met openbaar onderwijs gebaseerd op de zeer vernieuwende inzichten van Maria Montessori. Onderwijs waarin het kind en zijn eigen mogelijkheden tot ontwikkeling centraal staan. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Winerkoninkje. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting als bewijs bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school. Maar het beste is het de school in werkelijkheid te bekijken om een goed beeld te krijgen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelf doen en zelf leren
  • Laat uw woorden geteld zijn
  • Gelijk, maar niet hetzelfde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven