OBS Corantijn

Corantijnstraat 2 1058 DD Amsterdam

Schoolfoto van OBS Corantijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het is fijn om te lezen dat onze leerlingen zeer tevreden zijn en zich veilig voelen bij ons op school. We streven ernaar dat dit voor al onze leerlingen zo is en dat het zo blijft. Door middel van de Kanjerlessen, Taakspel en individuele aandacht en aanpak proberen we het voor al onze leerlingen zo goed en veilig mogelijk te maken.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven