Basisschool Veerkracht

Slotermeerlaan 160 1063 JW Amsterdam

Sinds oktober 2019 is de school gevestigd in een prachtig nieuw gebouw aan de Slotermeerlaan.

In het kort

Toelichting van de school

Veerkracht biedt onderwijs van betekenis! Onze inzet is erop gericht om alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker is Gods geliefde kind. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar onze school. Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bijbelse waarden en normen
  • samen met ouders
  • veilige school
  • ontwikkelen van talenten
  • uitdaging voor iedereen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven