Openbare Basisschool de Vlaamse Reus

Hechtelstraat 49 1066 KK Amsterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vlaamse Reus
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vlaamse Reus

In het kort

Toelichting van de school

De Vlaamse Reus,

GROEI IN RELATIE

De Vlaamse Reus is een buurtschool waar u zich thuis voelt en uit uw kind wordt gehaald wat er in zit, en meestal net iets meer! Een eigentijdse school midden in een dynamische wereld. De school staat in een ruim gedeelte van de wijk en heeft veel buitenspeelruimte. Op onze OGO-school (ontwikkelingsgericht onderwijs): ontwikkelt iedereen zich, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de belevingswereld van uw kind. We bieden we een stabiele en uitdagende leeromgeving. We vinden Cito-scores belangrijk, maar weten dat onderwijs meer is dan een toets goed maken.

Geluk is de meststof voor ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht
  • veilig/vertrouwd
  • persoonlijk
  • gestructureerd
  • menselijke maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De medezeggenschapsraad heeft gekozen geen continurooster in te voeren om de reden dat kinderen dan een half uur eerder uit school zijn (voor werkende ouders erg lastig) en leerkrachten zouden dan een half uur met kinderen eten in plaats van onderwijzen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven