Osdorpse Montessori School

Hoekenes 59 1068 MR Amsterdam

  • Door de optimale inzet van een geweldige vakdocent muziek ontstaan kansen voor de leerlingen als deze: leren gitaarspelen en samen optreden.
  • Ruimte om zelf te zoeken en proberen en samen met een vriendje nieuwe kennis op te doen.
  • In de ronde heeft de leerkracht tijd voor "een-op-een"-contact en individuele instructie.
  • Proberen, ontdekken, leren.
  • Diepe concentratie wijst op passend werk, voldoende uitdaging en intrinsieke motivatie.

In het kort

Toelichting van de school

De Osdorpse Montessorischool is een erkende montessorischool in het hart van Osdorp. Daar geven we de rijke, voorbereide omgeving vorm die een kind alle mogelijkheden tot ontwikkeling geeft. Kinderen worden opgevoed en onderwezen tot zelfstandige, zelfbewuste en verantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij.
De leerkrachten doen dit in een professionele samenwerking en vanuit gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid. De pedagogische aanpak vormt het fundament. Kinderen zitten in brede, heterogene bouwen en leren van en met elkaar. Er is ruimte voor eigen keuzes en initiatief, voor proberen en fouten maken en daarvan leren. We streven er voortdurend naar de omgeving zo in te richten dat de kinderen “willen wat ze doen!” Daardoor realiseren we optimale en passende opbrengsten in de totale ontwikkeling van het kind.

Als dit bij uw kijk op goed onderwijs past, dan is uw kind bij ons op de goede plek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Groeien naar zelfstandigheid
  • Leren leren, leren doen
  • Samen leren samenleven
  • Zelfbewust en verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven