Pieter Jelles Troelstraschool

Dr. H. Colijnstraat 2 1067 CG Amsterdam

  • Beeld van de nieuw gymzaal
  • Impressie Kleuterplein
  • Impressie vanuit de rozentuin
  • Impressie vanaf de Savorin Lohmstraat

In het kort

Toelichting van de school


De Pieter Jelles Troelstraschool is een kunstmagneetschool en geeft onderwijs aan ruim 700 leerlingen, verdeeld over 32 klassen, waarvan 22 jaargroepen en 10 Montessorigroepen. Beide afdelingen werken in goede harmonie met elkaar samen. De schoolpopulatie bestaat uit een mix van leerlingen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Het team bestaat uit 65 gedreven mensen. Ondanks de grootte van de school is er voor elk kind persoonlijke aandacht. Voor kinderen die bovengemiddeld scoren hebben we een plusklas en de Day a Week School. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, bieden we Leerlabs. Daarnaast is er ruim aandacht voor de kunstzinnige ontwikkeling. Kinderen krijgen de gelegenheid zich veelzijdig te uiten, zo­wel in de leervakken als in woord, gebaar en creativiteit. Het doel is een evenwichtige ontwikkeling. Onze kinderen scoren al jarenlang uitstekend op de eindtoetsen.

In schooljaar 2017-2018  openen wij de deuren van ons nieuwe schoolgebouw!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori & jaargroep
  • Kunstmagneetschool
  • Plus klas
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
629
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven