Einsteinschool

Staalmanpark 10 1066 BR Amsterdam

  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Veiligheid en welbevinden leerlingen

We zijn blij terug te zien dat leerlingen van de Einsteinschool over het algemeen hetzelfde niveau van veiligheid en welbevinden ervaren als leeftijdsgenoten op andere scholen in het land. 
Opvallend in de spreiding is dat op de meeste onderdelen door leerlingen hetzelfde antwoord wordt gegeven, behalve op het gebied van veiligheid, daar geeft een grote meerderheid van de leerlingen aan dat hij/zij zich heel veilig voelt in de klas, op de gang, op het plein en tijdens de overblijf, maar een enkeling niet. 
Weinig leerlingen ervaren vervelende situaties, echter wanneer dit wel zo is dan gaat het met name over schelden.
Leerlingen vinden dat leerkrachten niet snel doorhebben of iemand gepest wordt, maar zij vinden ook dat leerkrachten goed opletten of kinderen zich goed houden aan regels en afspraken.    
De sfeer in de groep wordt als positief ervaren. Waar de leerlingen bijzonder positief over zijn is ‘ik ben blij in de groep’, ‘ik heb genoeg vrienden’ en ‘iedereen hoort erbij’. 

Eind november 2021

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onderzoek ouders/verzorgers

Uit de vragenlijst blijken ouders/verzorgers van de Einsteinschool op ? van de rubrieken net zo tevreden te zijn als ouders van andere scholen in het land.Op de rubrieken ‘leren kinderen voldoende’, ‘zorgt de school voor veiligheid op het plein’ en ‘de sfeer in de groep’ zijn ouders/verzorgers van de Einsteinschool minder tevreden dan ouders van andere scholen in het land. En op de rubrieken ‘contact met de leerkracht’ en ‘schoolgebouw en voorzieningen’ zijn ouders/verzorgers van de Einsteinschool meer tevreden dan ouders van andere scholen in het land. 
In de spreiding zijn geen opvallendheden, dus ouders/verzorgers geven meestal hetzelfde antwoord op vragen. 
We zijn blij terug te zien dat de twee rubrieken die het hoogst gewaardeerd worden bij ons op school zijn: ‘het welbevinden van de kinderen’ en ‘het contact met de leerkracht’. Daarnaast geven veel ouders/verzorgers aan dat hun kinderen weinig vervelende situaties ervaren op school. De laagste mate van tevredenheid is de rubriek ‘veiligheid op het plein’, wat betreft het ‘toezicht houden op het plein’. Ook is er een duidelijke ontevredenheid over de aantrekkelijkheid van de inrichting van het schoolplein. 
Ouders/verzorgers van de Einsteinschool verschillen op twee specifieke vraagstellingen van het landelijk gemiddelde: Op de Einsteinschool zien ouders/verzorgers vaker dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Op de Einsteinschool vinden ouders/verzorgers dat er niet genoeg activiteiten worden georganiseerd waaraan zij mee kunnen doen. 

Eind november 2021

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven