Einsteinschool

Staalmanpark 10 1066 BR Amsterdam

  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool

In het kort

Toelichting van de school

De Einsteinschool is een Montessorischool voor de toekomst. Onze leerlingen doen op onze school niet alleen kennis op, ze krijgen ook de kans om vaardigheden te oefenen en zichzelf als persoon te ontwikkelen. Muziek, expressie en beweging zijn een vast onderdeel van het onderwijs. We hebben veel specialisten in huis. Ons brede aanbod en onze manier van werken betekent dat leerlingen met plezier naar school gaan. Hierdoor kunnen zij optimaal presteren en groeien ze stapje voor stapje richting zelfstandigheid. Ze krijgen vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld. Zo bereiden we een nieuwe generatie voor op hun toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Zelfstandigheid
  • Muziek, expressie en beweging
  • School van de buurt
  • Verbondenheid en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Einsteinschool verwacht de komende jaren groei in het leerlingenaantal vanwege de renovatie van het gebouw, de oplevering van nieuwbouw in de wijk en de initiatieven gericht op verbinding met bewoners en andere partners in de wijk. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

De meeste leerlingen blijven over tussen de middag op school, in hun eigen klas. Ze zijn dus op school van 08.30 tot 15.00 uur. Met uitzondering van de woensdag. Dan zijn alle kinderen om 12 uur vrij waardoor er voldoende tijd is voor buitenschoolse activiteiten. 

Overblijven kost € 1,- per keer wanneer ouders een jaarkaart aanschaffen van €200,-. Anders kost overblijven €1,50 per keer. Er zijn strippenkaarten los te koop van 1 keer overblijven (€ 1,50), 5 keer (€7,50) of 10 keer (€15,00).

Is het voor ouders lastig om de tussenschoolse opvang te betalen dan kunnen zij hierover contact opnemen met Heleen van Praag, de Ouder en Kind Adviseur (OKA) van onze school. Met respect voor uw privacy wordt er gezocht naar een oplossing. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven