Van Detschool

IJsbaanpad 7 1076 CV Amsterdam

Schoolfoto van Van Detschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer, 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de van Detschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school. Als u naar aanleiding van de informatie op deze site een vraag heeft dan horen wij dat graag. Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Het team van de van Detschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de van Detschool stromen gedurende het gehele jaar leerlingen in. Doorgaans starten wij met plusminus 130 leerlingen (1 oktobertelling) en eindigen wij het schooljaar met ongeveer 150 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen zijn 5 gelijke dagen op school. Dit zorgt voor continuïteit voor de leerlingen en voor het onderwijs. De kinderen zijn van 8.30 - 14.00 uur bij de leerkracht in de klas. De leerkracht eet samen met de kinderen lunch in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?