PI-school Professor Waterink West

Jan de Louterstraat 21 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink West
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink West

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • diagnostiek
  • onderwijs & behandeling
  • onderzoek
  • expertise

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenaantallen op onze school kunnen wisselen. De gegevens zoals die hier te zien zijn, zijn van 1 oktober van het vorige jaar. In de loop van een schooljaar blijft er ruimte voor de school om te groeien. Veel kinderen komen pas in de loop van een schooljaar bij ons, wanneer blijkt dat ze behandeling nodig hebben of omdat het op hun oude school niet meer goed gaat.

We proberen onze scholen niet te groot te laten worden; juist kleinschaligheid biedt voor veel van onze kinderen het klimaat dat ze nodig hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In het kader van specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) zijn jeugdhulpverleners op onze school aanwezig voor leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben. Deze hulpverleners kunnen individuele begeleiding, groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. 

De jeugdhulpverleners maken deel uit van het schoolteam en zijn daarmee een vertrouwd gezicht binnen de school. Zo krijgt u als ouder - en ook uw kind en de leerkracht - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.

Terug naar boven