PI-school Professor Waterink Noord

Kopjachtplein 19 1034 JG Amsterdam

  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Noord
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Noord
  • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Noord

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • diagnostiek
  • onderwijs & behandeling
  • onderzoek
  • expertise

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenaantallen variëren gedurende het schooljaar. De gegevens zoals die hier te zien zijn, zijn van 1 oktober van het vorige jaar. We proberen onze scholen niet te groot te laten worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In het kader van specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) zijn jeugdhulpverleners op onze school aanwezig voor leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben. 

Deze hulpverleners kunnen individuele begeleiding, groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De jeugdhulpverleners maken deel uit van het schoolteam en zijn daarmee een vertrouwd gezicht binnen de school. Zo krijgt u als ouder - en ook uw kind en de leerkracht - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.

Naast de reguliere groepen is er de "Beter pASSend" klas waarin kinderen met een vorm van autisme (ASS), die buiten het onderwijs dreigen te vallen of al langere tijd thuis zitten, in een zeer kleine setting intensief begeleid worden. Het doel is deze kinderen weer deel te laten nemen aan het onderwijsproces in omstandigheden die op creatieve wijze en in overleg met ouder(s)/verzorger(s) zijn aangepast aan hun mogelijkheden en interesses, zowel in het contact als in het onderwijsaanbod.

Ook is er de Basisklas, een speciale klas waarin maximaal 7 leerlingen (6-12 jaar) behandeling, training en onderwijs krijgen. Ze leren de dingen die nodig zijn om het weer goed te doen op school, zoals "doen wat de leerkracht zegt", "omgaan met andere kinderen" en "geconcentreerd werken". De leerlingen gaan drie middagen per week naar de Basisklas, de ochtenden zitten ze in hun normale klas.

Terug naar boven