Basisschool De Verrekijker

De Gyselaar 80 6436 AZ Amstenrade

 • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
 • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
 • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
 • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool "De Verrekijker".

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt schoolvensters u betrouwbare en genuanceerde informatie.

Wilt u een kijkje nemen in school? Maak een afspraak met ons (046 442 2553). Tijdens dit bezoek kunt u onze werkwijze zien en kunt u verdere informatie verkrijgen. Kijk ook op Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=g9buQgIJN1o.

Voor meer informatie kunt u ook op onze website : https://www.bs-deverrekijker.nl/

Voor meer informatie over passend onderwijs en het samenwerkingsverband kijk op: INNOVO-website -Informatie Samenwerkingsverbanden

Veel leesplezier.

Team basisschool De Verrekijker

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zelfstandig en actief leren
 • Eigenaarschap in ontwikkeling
 • Gezonde school
 • Respect/veiligheid/vertrouwen
 • Samen/betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer 40% van de leerlingen komt van buiten Amstenrade. Deze leerlingen zijn woonachtig in Oirsbeek, Brunssum, Hoensbroek, Heerlen en Vaesrade. Voor een aantal van deze kinderen is "De Verrekijker" de dichtstbijzijnde school of wordt een bewuste keuze gemaakt op basis van onze schoolorganisatie en werkwijze.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


Fysieke veiligheid

Naast sociale veiligheid hebben we ook aandacht voor fysieke veiligheid. In de Arbowet zijn onder andere eisen gericht op een verantwoorde inrichting van het gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid.

Op onze scholen hebben we een preventiemedewerker en bhv-ers (bedrijfshulpverleners).

Tot hun taken behoren onder andere:

 • Introductie van schoolafspraken, zodat kinderen, personeel, ouders en bezoekers zich veilig gedragen;
 • Registratie van ongevallen, gebreken en risico’s, zodat er inzicht is waar en hoe ongelukken (kunnen) gebeuren en er gericht maatregelen worden genomen ter voorkoming;
 • Het organiseren van 1 aangekondigde en 1 onaangekondigde ontruimingsoefening per jaar;
 • Nieuwe medewerkers op de hoogte brengen van de afspraken rondom bv. ontruimen;
 • In het schoolveiligheidsplan zijn belangrijke documenten betreffende veiligheid opgenomen waaronder het ontruimingsplan.

Verzekeringen

De door INNOVO afgesloten collectieve verzekeringen zijn o.a.: Ongevallen, aansprakelijkheids- en reisverzekering. Daarmee zijn de belangrijkste risico’s voor leerlingen en ouders afgedekt.

Meer informatie vindt u op: INNOVO - Schoolverzekering

Terug naar boven