Karel Eykman School

Jane Addamslaan 13 1187 DA Amstelveen

 Het nieuwe gebouw 'KarelRijk' van de Karel Eykman School!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het grootste deel van de leerlingen, namelijk 99%, heeft het behoorlijk tot goed naar de zin in zijn of haar groep. Van de leerlingen geeft 76% aan dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes op school hebben. Tenaanzien van de sfeer in de klas scoort ‘Duidelijkheid regels’ de hoogste gemiddelde waardering.

Van de leervakken vinden de leerlingen van Karel Eykman school ‘Techniek’ het leukst. Ook hoog scoren de volgende vakken: ‘Het vak rekenen’ en ‘Godsdienstles/Levensbeschouwing’.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,0

Terug naar boven