Karel Eykman School

Jane Addamslaan 13 1187 DA Amstelveen

 Het nieuwe gebouw 'KarelRijk' van de Karel Eykman School!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen populatie van onze school is van leren gemiddeld tot hoog. Het aantal leerlingen met specifieke behoeften op het gebied van de leerontwikkeling ligt laag. We denken daar bij aan leerlingen met een specifieke leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie, en aan leerlingen met een cognitie op moeilijk lerend niveau. De laatste jaren is specifieke aandacht voor talent aanbod en krijgt de differentiatie naar de bovenkant meer gestalte. Naast het plus aanbod in de klas wordt ook gewerkt met een plus groep buiten de groep. Het aantal leerlingen met speciale behoeften op gedrag ligt laag tot gemiddeld. De speciale behoeften liggen dan vooral op het gebied van de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling: het begrenzen van het gedrag en / of inzicht in gedrag.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven