Katholieke basisschool De Triangel

Zeelandiahoeve 5 -7 1187 KR Amstelveen

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Triangel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Samenvatting leerling tevredenheidspeiling

Achtergrondgegevens

Eerder dit jaar heeft BS De Triangel deelgenomen aan de leerling tevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 53877 leerlingen van 841 scholen. Van BS De Triangel hebben 147 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 91 uit groep 7 en 8. De responsgroep bestond uit 49% jongens en 51% meisjes.

Waardering en betrokkenheid 

Algemene tevredenheid

De resultaten geveneen duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen BS De Triangel waarderen.Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is8.1. BS De Triangel scoort gemiddeld 8.3. De waardering van de leerlingen voorBS De Triangel is daarmee 0.27 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.In de grafiek hieronderwordt het rapportcijfer dat de leerlingen aan BS De Triangel geven vergeleken met het rapportcijfer dat de leerlingen van de referentiegroep ‘Alle scholen’aan hun school geven.

  1. Van de  leerlingen vindt 84% dat je op BS De Triangel veel leert (landelijk is dit 77%)
  2. Volgens 90%  zijn hun ouders tevreden over de school; 3% denkt dat hun ouders niet  tevreden zijn (landelijk zijn deze percentages 79% en 4%).
  3. Van de  leerlingen denkt 20% soms of vaak ‘zat ik maar op een andere school’; 80%  denkt dit bijna nooit. De landelijke percentages zijn respectievelijk 29% en 70%.
  4. 88% van de  leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit 75%. 

Voor de verdere uitwerking van deze enquête: zie de bijlage hieronder. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven