Roelof Venema School

Laan Rozenburg 17 1181 ER Amstelveen

Schoolfoto van Roelof Venema School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school is natuurlijk heel tevreden met het mooie rapportcijfer dat de leerlingen de school hebben gegeven. Onze leerlingen ervaren sociale en fysieke veiligheid op de school en geven hoge cijfers aan ons team dat verantwoordelijk is voor het verzorgen van de lessen en de instructies. 

Toch zijn er helaas enkele leerlingen die het niet zo fijn hebben op school. En iedere leerling die zich buitengesloten of gepest voelt, is er voor ons één teveel. Ons team heeft als doel om er uiteindelijk voor te zorgen dat iedereen het fijn heeft op school en zetten zich hier dagelijks met energie voor in.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven