Roelof Venema School

Laan Rozenburg 17 1181 ER Amstelveen

Schoolfoto van Roelof Venema School

In het kort

Toelichting van de school

De Roelof Venema School behoort zeker tot één van de mooiste scholen van Amstelveen. Het gebouw is zeer ruim en licht opgezet. Ondanks dat de school groot is, heeft de architect kans gezien om in de verschillende flanken van het gebouw een zekere knusheid en overzichtelijkheid te creëren, waardoor kinderen nooit het gevoel hebben te verdwalen in het grote gebouw. 

Zoals gezegd is het gebouw heel ruim opgezet en dat heeft ook de mogelijkheid gegeven voor extra faciliteiten. Een atelier, waar een vakleerkracht creatieve vorming meerdere keren per week de leerlingen uitdaagt zich creatief en kunstzinnig te uiten. Een technieklokaal, een kooklokaal en als trots van de school de eigen daktuinen. Op het platte dak van de school zijn tuinen aangelegd, die altijd door de leerlingen van de groepen 5 worden verzorgd en onderhouden. 

Ook mag de school zich heel rijk rekenen met de grote hoeveelheid ruimte die buiten beschikbaar is voor de leerlingen. Voetbalplekken, avontuurlijke plekjes , een specifieke ruimte voor de kleuters en een heerlijk klimtoestel. Keuze te over voor ieder kind. 

Deze prachtige facilitaire voorwaarden gecombineerd met een enthousiast en gemotiveerd team, maken de school tot een omgeving waar je graag bent, waar goed en eigentijds onderwijs wordt gegeven en waar naast de cognitieve ontwikkeling ook ruim aandacht is voor een veel bredere ontwikkeling.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrouwbaar en Betrokken
  • Structuur en Veiligheid
  • Verbreding en Verdieping
  • Verantwoordelijk en Samen
  • Eigentijds en Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is al jarenlang stabiel en ook de gemeentelijke prognoses laten zien dat het leerlingenaantal vermoedelijk niet noemenswaardig zal wijzigen. 

Jaarlijks stromen zo'n 100 nieuwe leerlingen in. 80-85 daarvan behoren tot de reguliere jaarlijkse kleuterinstroom (de 4-jarigen) en 15-20 daarvan zijn zij-instromers. Zij-instromers zijn leerlingen die gedurende het schooljaar of aan het einde van het schooljaar vanuit andere scholen of vanwege een verhuizing inschrijven op onze school. 

Tegelijkertijd nemen ook 15-20 leerlingen per jaar afscheid van onze school. In 95% van de gevallen betreft het een verhuizing naar een andere plaats in Nederland of naar het buitenland. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
634
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op deze schoolpagina vindt u informatie over de schooltijden van de school. Daarnaast worden vakanties, vrije dagen en de mogelijkheden voor tussenschoolse- en naschoolse opvang gegeven. 

Ook geeft deze pagina antwoord op de vraag tot wie u zich kunt richten als u vragen heeft over uw zoon of dochter of over allerlei onderwijs gerelateerde zaken 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

'Ieder kind verdient een veilige school'

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school en als het zichzelf kan zijn. Een fijne, veilige sfeer op een school is dus een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Vanuit de maatschappelijke opdracht en onze christelijke identiteit betekent dit respectvol met elkaar omgaan en zorg hebben voor elkaar. Structuur en veiligheid  worden versterkt door een positief pedagogische cultuur, waarbinnen leerlingen zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen op zowel het cognitieve- als het sociale vlak. 

'Sociale veiligheid is niet alleen een belangrijk onderwerp in onze huidige maatschappij, maar zeker ook op scholen'

Onze school heeft daarom een uitgebreid Veiligheidsbeleid, inclusief het gedragsprotocol en een apart 'anti-pestprotocol. Onder het motto: "Ieder kind verdient een veilige school".

 

Terug naar boven