Openbare Basisschool de Westwijzer

Noorddammerweg 51 1187 ZS Amstelveen

  • Op de Westwijzer wordt zowel in groepjes, met duo's en individueel gewerkt.
  • Een doorkijkje in de school.
  • Een speeltoestel op de speelplaats.
  • In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met digitale schoolborden. In de kleutergroepen wordt gewerkt met touchscreens.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van  basisschool de Westwijzer. 

Op deze site vindt u gegevens van ons onderwijs, onze leerlingen en de samenstelling van ons personeel. 
Mocht u  n.a.v. het lezen van informatie vragen hebben kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school. 
Wij beantwoorden uw vragen graag!

Team OBS de Westwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positieve benadering
  • Taalgericht
  • Transparant
  • Zelfstandig
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal stabiel rond de 350-400 leerlingen. Momenteel hebben wij 380 leerlingen en dat betekent dat wij 15 groepen hebben variërend van 21 tot 30 leerlingen. Van alle leerjaren zijn er twee groepen met uitzondering van de groepen 1/2. Dat zijn drie groepen. Het aantal leerlingen dat wij momenteel hebben, maakt dat de Westwijzer wel de geborgenheid kent van een niet al te grote school, maar groot genoeg is om extra faciliteiten te kunnen bieden. Denk hierbij aan; vakdocent gym, intern begeleiders, vakspecialisten en een conciërge.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen kunnen overblijven op school.  Ze eten met de leerkracht, het is een moment van rust in de klas. Na het eten spelen de kinderen, gezamenlijk met andere kinderen, een half uur buiten. Voor de groepen 6,7 en 8 wordt de mogelijkheid geboden om op de voetbalvelden van RODA te spelen. Overblijfkrachten houden toezicht buiten. Aan deze tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden (127,50 euro per jaar). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven